Samenwerken

Samenwerken …

een kans om krachten te bundelen.
een kans om door elkaar geïnspireerd te raken.
een kans om te werken aan een gezamenlijk resultaat.

In de Soep’t erin richten we onze blik naar buiten en zoeken we aansluiting met externe specialisten, geïnteresseerde burgers, partners in de samenleving…
De Soep’t erin is steeds op zoek naar samenwerkingsverbanden in de maatschappij.
De Soep’t erin werkt mee aan een samenleving waar cliënten met hun beide voeten in kunnen staan.

Bevriende projecten

De onderstaande projecten dragen bij aan de opstart van de Soep’t erin.
Eén voor één zijn het plekken waar mensen samen aan iets moois werken.

• Pegode vzw www.pegode.be
• Dagwerking Pegode www.dagwerkingpegode.be
• Cultuurdienst Kontich www.kontichleeft.be
• Bibliotheek Kontich www.kontich.be
• Transitie Kontich/Waarloos/Lint www.transitie.be
• Grondsmaak plukboerderij te Kontich www.grondsmaak.be
• Vinko Pepa www.vinko.be
• Fairtrade gemeentelijke werkgroep Kontich www.kontich.be
• Gemeentebestuur Kontich www.kontich.be
• OCMW Kontich www.ocmwkontich.be
• ’t Steencaycken www.steencaycken.be
• De steenschuit www.steenschuit.be
• De paardengek www.paardengek.be en www.equisource.eu
. Fotografe Leen Breesch www.studioathome.be
• De fietsersbond van Kontich www.fietersbond.be
. Lokale boeren
• Vrijwilligers uit de buurt
• De drie muzen www.driemuzen.be