Denkkaders

De welzijnssector voor mensen met een beperking, maakt de laatste jaren een hele evolutie door.
Begrippen als ‘volwaardig burgerschap’, ‘ondersteuning op maat’, ‘maatschappelijke integratie en actieve deelname aan de samenleving’ krijgen steeds meer aandacht.
De projecten van Pegode vzw onderschrijven mee deze actuele denkkaders.
In Pegode vzw geloven we sterk in de mogelijkheden en het groeipotentieel van mensen.
Het is dan ook in dit kader dat het arbeidszorgproject Soep’t erin -met veel enthousiasme -van start gegaan is begin december 2012.

Wat betekent arbeidszorg?

Werken is een fundamenteel recht.
Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet in het reguliere of beschermde arbeidscircuit terecht kunnen.
Vaak liggen persoons-, maatschappijgebonden-, of gezondheidsproblemen aan de basis hiervan.
Arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen.

Arbeidszorg geeft mensen kansen.
Bezoldigde of vrijwillige arbeid, appreciatie, een positief zelfbeeld en zelfrealisatie doen mensen groeien.
Door te werken in de Soep’t erin krijg je de kans je contacten uit te breiden, te netwerken en actief aan te sluiten in de samenleving.