Het Soep ’t erin-team

De Soep’t erin treedt mensen met een warm gevoel tegemoet.
Klantvriendelijkheid staat er hoog in het vaandel en je wordt bediend op een open en hartelijke manier.
De buurtbistro biedt meerwaarde door mensen tewerk te stellen die niet meteen terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit.  De Soep ’t erin leidt deze mensen op en heeft het doel ze door te laten stromen naar collega-horecazaken.

De soep’t erinners nemen een actieve rol op in de ontwikkeling van de buurt.
Jaarlijks bundelen ze de krachten met omwonenden, lokale verenigingen en plaatselijke middenstand.
Het parkje is dan vol vrolijk feestgedruis en stemmige sferen.